ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ญี่ปุ่นจัดนิทรรศการ “Japan Media Arts Distributed Museum” ใน 10 สถานที่

          - นิทรรศการศิลปะใหม่ล่าสุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค สะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น -

          Japan Media Arts Distributed Museum Office มีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดนิทรรศการ "Japan Media Arts Distributed Museum" ตามสถานที่ต่างๆ ราว 10 แห่ง ซึ่งรวมถึงในสนามบินหลายแห่งของญี่ปุ่น โดยเป็นหนึ่งในโครงการใหม่ของทบวงวัฒนธรรมแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น ที่นำรายได้จากภาษีเดินทางออกจากญี่ปุ่น (International Tourist Tax) มาสนับสนุนโครงการ สำหรับความเคลื่อนไหวแรกภายใต้โครงการนี้คือ การจัดแสดงวิดีโอขนาดใหญ่และการตกแต่งหน้าต่างอาคารเทียบเครื่องบินขาเข้าระหว่างประเทศของสนามบินนิวชิโตเสะ โดยเปิดงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 ซึ่งเป็นปีแรกของยุคเรวะ

          นิทรรศการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการใหม่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นในชื่อ "โครงการเผยแพร่ผลงานมีเดียอาร์ตสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามสนามบินและสถาบันต่างๆ" ของทบวงวัฒนธรรมแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น

          ศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมนิทรรศการต่างหยิบเอาทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายมานำเสนอในมุมมองที่แปลกใหม่ การจัดแสดงผลงานมีเดียอาร์ตในหลายสถานที่ รวมถึงในสนามบินซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ถือเป็นการเชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนร่วมแสวงหาจิตวิญญาณที่แท้จริงของวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

          บริษัทครีเอทีฟ "NAKED" ได้นำเสนอผลงานแอนิเมชันที่แสดงถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยไอนุ ณ อาคารเทียบเครื่องบินขาเข้าระหว่างประเทศของสนามบินนิวชิโตเสะ ชาวไอนุใช้คำว่า "คามุย" เรียกสัตว์ ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ แอนิเมชันดังกล่าวบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์บนเกาะฮอกไกโดที่มี "คามุย" อยู่มากมาย เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชาวไอนุ และรอต้อนรับผู้มาเยือนจากภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งหน้าต่างของอาคารเทียบเครื่องบินโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายพื้นเมืองของชาวไอนุ ซึ่งเปลี่ยนอาคารเทียบเครื่องบินขาเข้าระหว่างประเทศให้กลายเป็นประตูสู่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการนำเสนอ "มีเดียอาร์ตที่มาบรรจบกับวัฒนธรรมไอนุ"

          *นิทรรศการนี้จัดแสดงในอาคารเทียบเครื่องบินขาเข้าระหว่างประเทศ และไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม เฉพาะผู้โดยสารขาเข้าของเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะได้ชมนิทรรศการนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงนิทรรศการอื่นๆ ที่จะจัดตามสนามบินต่างๆ ในอนาคต จะมีการประกาศเมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลแล้ว

          สรุปข้อมูลนิทรรศการ ณ สนามบินนิวชิโตเสะ
          วันที่: เปิดงานวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 ซึ่งเป็นปีแรกของยุคเรวะ
          สถานที่: สนามบินนิวชิโตเสะ (เมืองชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด) บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินขาเข้าระหว่างประเทศ
          เนื้อหา: ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไอนุ ได้แก่ การจัดแสดงวิดีโอขนาดใหญ่ (สูง 15 เมตร) โดยบริษัท NAKED และการตกแต่งหน้าต่างด้วยลวดลายพื้นเมืองของชาวไอนุ 

          เว็บไซต์ทางการ: https://jmadm.jp/en/

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909040418-O1-nsrWUm3y.pdf 

          ที่มา: Japan Media Arts Distributed Museum Office 

          AsiaNet 80362