ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562”

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ และนางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. กว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562" ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง..อาสาสู้โกง" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง "อาสาสู้โกง" ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562