ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: แพรนด้าฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ กฟน. เขตบางนา เปิดบริการอย่างเป็นทางการ

          คุณศิริวรรณ เทียนทองไทย ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบริการทั่วไป บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)เขตบางนา เปิดที่ทำการแห่งใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมี คุณสมศักดิ์ บำรุงวัด ผู้อำนวยการไฟฟ้าบางนา เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เลขที่ 556 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร. 02-769-3203 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตบางนา เดิมอยู่รวมกันกับการไฟฟ้าบางพลี ที่ถนนกิ่งแก้ว เขตประเวศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในเขตพื้นที่บางนาและบริเวณใกล้เคียง จำนวนประมาณ 250,000 ราย ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ