ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ.นำ 3 เทคโนโลยีอาหารตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทยและพร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน THAILAND TECH SHOW 2019

          นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน"เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
          ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักเทคโนโลยีชุมชน นำผลงานเทคโนโลยีด้านอาหารเข้าร่วมจัดแสดง รวม 3 ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อลดสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตขนมคบเคี้ยวไขมันต่ำอบกรอบด้วยไมโครเวฟ และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มตอบโจทย์กระตุ้นสร้างน้ำนมแม่ ซึ่งทั้ง 3 เทคโนโลยีนี้พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้เสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจของตนเองเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ โดยผู้ประกอบการที่สนใจจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่จะส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค