ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่อำนาจเจริญ ตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

          วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในการนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานทุกผลผลิต กิจกรรมและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ