ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไม่มีพลาสติกใช้แล้วทิ้ง เราจะอยู่ได้ไหม?

          ที่เห็นนี่.. ไม่ใช่การโปรโมทฯร้านแต่อย่างใด แต่เป็นแคมเปญรณรงค์ "No Plastic! Yes, We Can ขาดพลาสติก ไม่ขาดใจ!" จากการร่วมมือของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) ร่วมกับบริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ที่อยากให้ผู้คน ลดพฤติกรรมการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งที่เคยชิน ด้วยการสร้างประสบการณ์จริงให้กับผู้คน ผ่านร้านสะดวกซื้อที่วันนึงลุกขึ้นมาประกาศแจกของกิน-ดื่มฟรี โดยที่ในร้านไม่มีกล่อง-ชามพลาสติกใช้แล้วทิ้งไว้ให้ สุดท้ายทุกคนก็หาวิธีนำกลับบ้านไปได้พร้อมกับได้พิสูจน์กับตัวว่า จริงๆแล้ว ถึงไม่มีพลาสติก ทุกคนก็ใช้ชีวิตประจำวันกันได้ แค่หันมาใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่
          สาเหตุที่ทางยูเอ็นดีพี ได้ร่วมกับ เดนท์สุ และ แพลนบี มีเดีย ได้ทำแคมเปญนี้นั่นเพราะปัญหาขยะพลาสติกเข้าขั้นวิกฤต แค่ประเทศไทยก็สร้างขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตันต่อปี และกว่า 50,000 ตัน ได้ไหลลงสู่ทะเล โดยทั่วโลกมีมากถึง 13 ล้านตัน ที่ไหลลงสู่มหาสมุทร ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลมากกว่า 1,300 สายพันธุ์ เหมือนกรณีการเสียชีวิตของลูกพะยูน มาเรียม รวมไปถึงการปนเปื้อนของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร
          UN Environment ได้คาดการณ์ว่าในปี 2050 มหาสมุทรจะมีพลาสติกมากกว่าปลา และใน UN Ocean Conference 2017 จึงมีการให้คำมั่นเกี่ยวกับการลดใช้พลาสติกและมาตรการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนพลาสติก
แคมเปญรณรงค์นี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นสิ่งยืนยันว่า #NoPlasticYesWeCan #ขาดพลาสติกไม่ขาดใจ ซึ่งได้สร้างปลุกกระแสให้คนได้ตระหนักทั้งในเมือง นอกเมือง ทั้งสื่อออนกราวด์ และออนไลน์ โดยพวกเราทุกคนก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ง่ายๆ แค่เริ่มหยิบเอากล่องข้าว แก้วแบบที่ใช้แล้วล้างได้ นำไปใช้ที่ทำงาน หรือนำไปใช้ตามร้านจนกลายเป็นความเคยชิน แค่นี้เราก็ช่วยโลกกันได้ https://youtu.be/aOxlRlXS5Mg