ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีกับผู้ส่งออกที่สำเร็จหลักสูตรโครงการเสริมความเป็นเลิศการค้า

          นางวรรธนา มงคลศรี (แถวหน้า กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบประกาศนียบัตรและยินดีกับผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 40 ราย ที่สำเร็จหลักสูตร "โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก รุ่นที่ 1" จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นส่งออกและส่งออกอยู่แล้ว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการสร้างแบรนด์ การสร้างแผนธุรกิจส่งออก และการขยายช่องทางการค้าในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น