ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ไหโข่ว” ส่งเสริมการพัฒนาเขตเมืองใหม่เจียงตง รุกโปรโมตสู่เวทีโลก

          เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา เมืองไหโข่วได้จัดการประชุม Haikou Jiangdong New District Promotion Conference ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน 2019 Hainan Free Trade Zone (Port) Industrial Park Investment Cooperation Conference เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเมืองใหม่เจียงตงให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากการได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการชาวจีนและต่างชาติ

          เขตเมืองใหม่เจียงตงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่ส่วนงานนิเวศวิทยาทางตะวันออก และพื้นที่บูรณาการเมือง-อุตสาหกรรมทางตะวันตก โดยพื้นที่บูรณาการเมือง-อุตสาหกรรมฝั่งตะวันตกครอบคลุมอาณาบริเวณราว 192 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน อุทยานการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ เขตเศรษฐกิจที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่าง ๆ และศูนย์การเงินระหว่างประเทศ

          สิ่งที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพิเศษคือการที่คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองไหโข่ว และรัฐบาลเมืองไหโข่ว ได้ส่งเสริมการวางแผนและการก่อสร้างเขตเมืองใหม่เจียงตงด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง เทียบเคียงกับเขตเมืองใหม่สงอัน มณฑลเหอเป่ย (Hebei Xiongan New Area) ที่มีการวางระบบ "1+4+8+16" กล่าวคือ แผนทั่วไป 1 แผน + แผนเขตพิเศษ 4 แผน + แผนพิเศษ 8 แผน + การศึกษาเบื้องต้น 16 แผน

          นาย Yang Shanhua รองผู้อำนวยการบริหาร Office of Commission for Comprehensively Deepening Reform (Free Trade Office) แห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองไหโข่ว และรองผู้อำนวยการสำนักงานเจียงตงแห่งเมืองไหโข่ว เปิดเผยว่า เขตเมืองใหม่เจียงตงจะยังคงเพิ่มความพยายามในการดึงดูดการลงทุน รวมถึงใช้ระบบ Pre-Establishment National Treatment และ Negative List ในการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัททุนต่างชาติอย่างครอบคลุม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน บริการให้เช่าเครื่องบิน อุตสาหกรรมการเงินสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมไฮเทค

          สำหรับพื้นที่การพัฒนาในช่วงเริ่มต้นจะมุ่งเน้นไปที่เขตเศรษฐกิจที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทระดับโลก (Headquarters Economy) รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเงินสมัยใหม่ อุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ การศึกษา และเศรษฐกิจเชิงนิเวศ เป็นต้น

          ในส่วนของเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน (Airport Economy Zone) นั้น มีท่าอากาศยานนานาชาติเหม่ยหลาน (Meilan International Airport) เป็นแกนหลัก และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาฮับสายการบิน ภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายการค้าเสรี พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับส่วนงานโลจิสติกส์ บริการสายการบิน การบริโภคใหม่ นิทรรศการธุรกิจใหม่ รวมไปถึงการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ โดยมีการแปรรูปอาหารสำหรับสายการบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน บริการให้เช่าเครื่องบิน การถอดแยกชิ้นส่วน การดัดแปลง และการพ่นสีเครื่องบิน การฝึกอบรมด้านการบิน โลจิสติกส์อากาศยาน และแอร์พอร์ตคอมเมิร์ซ เป็นส่วนงานหลัก เพื่อที่จะผลักดันการพัฒนาให้ครอบคลุมท่าการค้า อุตสาหกรรม เมือง และนิเวศวิทยาอย่างครบวงจร 

          ที่มา: Haikou Municipal People's Government
 
 
          AsiaNet 80357