ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สัมมนานำเสนอผลงานวิจัย โครงการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

          ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD Center) คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย โครงการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เรื่อง "ความหวังของคนกำลังสูงวัย: เตรียมความพร้อมประเทศไทยก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ" ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้อง Auditorium 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี (สสส.) ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.abcdcentre.tbs.tu.ac.th ไม่เสียค่าใช้จ่าย
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD Center) โทร. 02 613 2285 / 09 2896 7761