ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพคู่ขนานไปกับการพัฒนาระบบชลประทาน เช่น การอบรมเชิงปฎิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา และผลิตภัณฑ์จากกล้วย รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ เช่น การทำพริกแกง การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากสมุนไพร การทำไข่เค็ม เป็นต้น
          https://webboard.guru.sanook.com/forum/index.php?topic=8014432.new#new