ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วธ.สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ

          นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) โดยมีนางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายธีรพจน์ จรูญศรี เลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ องค์กรเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วม ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้