ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เตรียมความพร้อมนักออกแบบรุ่นใหม่

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เตรียมพร้อมนักออกแบบรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้า จังหวัดเชียงราย
          โดยดำเนินงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ปีงบประมาณ 2562 (Eastern lanna fashion cluster 2019)          
          สำหรับในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่านหัวข้อต่าง ๆ ประกอบไปด้วย หัวข้อ "การขึ้นต้นแบบสู่การผลิต เทคนิค วัสดุ" โดย นายภิรมย์ แก้วมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ" โดย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
          นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้าน "การพัฒนากระบวนการนำเสนอแบบผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบัติการ" จากวิทยากรทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา อัตลักษณ์ การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายวัชรพล คำพรมมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายเจนณรงค์ วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ นายปรวรรธน์ สวัสดิปิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ และนายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก