ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

MINISO THAILAND มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านชำขวาง

          ผู้บริหาร MINISO THAILAND คุณไช่ เสี้ยว ซิง (ที่ 7 ด้านขวา) และคุณหวัง จวิน (ที่ 6 ด้านขวา) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาครวม 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านชำขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
          ในฐานะที่ MINISO THAILAND เป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของประเทศ และได้ตระหนักถึงภาระ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยโอกาส
          เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี เอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทาง MINISO THAILAND จึงเล็งเห็นความสำคัญในการแบ่ง "โอกาส" และปัน "น้ำใจ" ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการดำรงชีวิต ตลอดจนขาดโอกาสทางการศึกษา
          โดย MINISO THAILAND ได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จำเป็น ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถพัฒนาชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโอกาส และส่งต่อน้ำใจ เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายแก่ผู้ที่ด้อยกว่า พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือด้านการศึกษา