ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร. 9 พิษณุโลก จัดโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลป่าแดง ดำเนินการจัดการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติจำนวน 2 สาขา ดังนี้
          1.สาขา E-Commerce เพื่อเกษตรกร จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562
          2.สาขาการใช้ Apps for works go tablet go mobile สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562
          เวลา 09.30 น. ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและนำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เหล่าข้าราชการ ตำรวจและประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          และปล่อยขบวนรถจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ไปยังวัดป่าแดง เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การทำความสะอาด บริเวณ อาคารสถานที่ ท่าสี และเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวัด
ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการนวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ และบริการตัดผมฟรี ให้กับจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย