ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มูลนิธิไอวีแอลจับมือ GEPP ร่วมโครงการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน

          มูลนิธิไอวีแอล จับมือ องค์กร GEPP ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือใน "โครงการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน" เพื่อนำขวดพลาสติก PET มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งนี้ PET เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาผลิตสินค้าต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิ เส้นใยสำหรับเสื้อผ้า เม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดจำนวนขยะขวดพลาสติก PET ในชุมชนได้จำนวนมาก รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนตะหนักถึงความจำเป็น และเรียนรู้วิธีการคัดแยกและจัดเก็บขยะรีเซเคิลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป
บุคคลในภาพ (เรียงลำดับจากซ้าย) : นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา รองประธานมูลนิธิไอวีแอล, นางสุจิตรา โลเฮีย ประธานมูลนิธิไอวีแอล, นางสาวมยุรี อรุณวรานนท์ ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร GEPP และนายโดม บุญญานุรักษ์ (ขวา) ซีเอ็มโอ และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร GEPP