ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทัวร์ยุโรปของสยาม ซินโฟนิเอตต้า วงดุริยางค์เยาวชนไทย

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการแสดงทัวร์ยุโรปของสยาม ซินโฟนิเอตต้า วงดุริยางค์เยาวชนไทย โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสมเถา สุจริตกุล ศิลปินศิลปาธร กิตติคุณ สาขาดนตรี ปี พ.ศ. 2551 นายบรูซ แกสตัน ศิลปินศิลปาธร สาขาคีตศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552 ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรรม สมาชิกวงดุริยางค์ สยาม ซินโฟนิเอตต้า และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิ มหาอุปรากรกรุงเทพ วงสยาม ซินโฟนิเอตต้า วงดุริยางค์เยาวชนไทย นำดนตรีไปจัดแสดงทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ฮังการี สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3-18 กันยายน 2562 เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสู่เวทีนานาชาติ