ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มอนเดลีซ ประเทศไทย สานต่อ โครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) จัดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมมอบเงินทุนแก่โรงเรียนวัดปากน้ำโจโล้

          บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง นำโดยนางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล (คนที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ นำพนักงานจิตอาสากว่า 140 คนส่งตรงความสุขแก่เด็กนักเรียนผ่าน วันแบ่งปันความสุข (Joy Sharing Day) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ตามพันธกิจหลักของบริษัทในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จาก 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน พร้อมมอบเงินทุน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้

          บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
          1. นายสาโรจน์ ลิ่มประสิทธิ์อิสระ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริหารสินทรัพย์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
          2. นายคัมภีร์ เชิงวานิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการการขาย บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
          3. นายจิระพงษ์ เจริญศรี ผู้จัดการโรงงาน บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
          4. นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
          5. นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
          6. อาจารย์กันยารัตน์ รัตนเวคิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
          7. นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์