ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เวิร์คพอยท์ ส่งผู้ประกาศข่าว-ศิลปิน ร่วมงานแถลงข่าว ๒๔ กันยายน “วันมหิดล” รวมพลังแห่งการให้ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

          หยก รินรดา รวีเลิศ พร้อมทั้ง 2 ศิลปิน ไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด จ่อย รวมมิตร คงชาตรี และ ซัน วงศธร สมศรี เป็นตัวแทนศิลปินเวิร์คพอยท์ ไปร่วมงานแถลงข่าว "๒๔ กันยายน "วันมหิดล" รวมพลังแห่งการให้ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสรพ.ศิริราช" ซึ่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ประธานกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล หลังเสร็จงานแถลงข่าว หยก,จ่อยและซัน ได้ฝึกทำธงมหิดลกับน้องๆนักศึกษา ก่อนจะร่วมกลุ่มเดินประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันมหิดล พร้อมขอรับบริจาคเงินและมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก ในบริเวณตลาดวังหลัง ศิริราช ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินผ่านไปมาร่วมทำบุญกันอย่างคึกคัก
          วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" โดยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทานพระราชทรัพย์ ในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิริราชให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน อีกทั้งทรงช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง โดยไม่เลือกยากดีมีจน ทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างในการ "ให้"อย่างแท้จริง
          ทุกรอบวันคล้ายวันสวรรคต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถือเป็นประเพณีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ "ให้" ด้วยการบริจาคเงินตามรอยพระบาทช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ซึ่งทุกท่านที่ร่วมทำบุญนั้น นอกจากจะได้บุญจากการร่วมสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นเสมือนกำลังใจให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริจาค 300 บาท จะได้รับธงเสาเป็นที่ระลึก / 20 บาท รับธงแขวนเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ 
          - ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช และ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          - บริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์