ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. ลงนาม AIST สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Dr.Ryoji Chubachi ,President of National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ร่วมเป็นเกียรติฯ สำหรับความร่วมมือระหว่าง วว. และ AIST ครั้งนี้ เป็นการขยายต่อระยะเวลาไปอีก 5 ปี (ปี 2019- 2024) รวมทั้งคณะผู้บริหาร วว. ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ AIST ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ AIST เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
อนึ่งก่อนหน้านี้ คณะผู้บริหาร วว. ได้ศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากยีสต์ สำหรับใช้ในอาหารสัตว์ ณ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) เมือง Tsukuba อีกด้วย