ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กิจกรรม ครบรอบ 8 ปี คันนา เติมพลังใจให้ผู้พิการ

          ในวาระครบรอบการดำเนินงาน 8 ปี ของบริษัท คันนา โกรเซอรี่ส์ จำกัด ในวันที่ 2 กันยายน 2562 นี้ ทางบริษัทฯ นำโดยคุณณชา จึงกานต์กุล ประธานกรรมการและพนักงานทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR เติมพลังใจให้ผู้พิการ ได้นำเงินและสิ่งของที่จำเป็นมาบริจาค จำนวน 120,000 บาท พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารและขนมผลไม้อบแห้ง Kunna ของบริษัทฯ แด่ผู้พิการทั้งหมดกว่า 500 คน โดยมีท่านผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง และเจ้าหน้าที่ ได้มารับมอบเงินและสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อไปใช้ประโยชน์ภายในสถานคุ้มครอง ฯ
          ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและพนักงาน Kunna ได้มาร่วมแบ่งปันความสุข และช่วยเติมพลังใจให้กับผู้พิการทุก ๆ คนที่ยังต้องการกำลังใจ และพวกเขาเหล่านั้นยังถือเป็นส่วนเล็ก ๆ ของสังคม ที่ยังมีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพียงแต่พวกเราต้องมอบโอกาส และความสุขให้กับพวกเขา
          นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ทำการสนับสนุนงานหัตถกรรมฝีมือจากผู้พิการของสถานคุ้มครองฯ โดยบริษัทฯ นำไปใช้เป็นของพรีเมี่ยมสำหรับลูกค้าซื้อสินค้า Kunna ครบ 3,000 บาทจะได้รับกระเป๋าสะพายที่เป็นงานฝีมือจากผู้พิการ จำนวน 1 ใบ เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการที่พร้อมสู้ชีวิต พบกับโปรโมชั่นดีๆ นี้ ได้ที่ Kunna Shop สาขาเอเชียทีค และ พัทยามารีน่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม นี้