ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. / คณะนักวิจัย IMCAS ประเทศจีน หารือโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

          นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ประชุมหารือกับคณะนักวิจัยจาก Institute of Microbiology, Chinese Academy of Science (IMCAS) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทย-จีนด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ในปี 2562 ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ช่วยผลักดันให้ วว. กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคลังจุลินทรีย์ระดับนานาชาติ ที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ยีสต์ และสาหร่าย) มาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ IMCAS สถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเบย์วิว พัทยา จังหวัดชลบุรี