ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศูนย์ทดสอบฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์”

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่คณะครู จำนวน 9 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่คณะครูครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ตรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและความต้องการของสถานประกอบกิจการต่อไป