ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แนวทางก่อสร้างทางเท้าในบริเวณที่มีต้นไม้

           นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ภาพทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง มีการเทปูนตลอดแนว โดยไม่เว้นระยะบริเวณโคนต้นไม้และอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกต ระบุ กทม. ควรตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาเป็นระยะว่า กทม. มีแนวทางบริหารจัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะ โดยจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกรณีการดูแลบริเวณโคนต้นใม้ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 1) สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบ หากพบการเทปูนทับโคนต้นไม้ให้ดำเนินการแก้ไขทันที 2) แจ้งแนวทางการก่อสร้างทางเท้าหรือสาธารณูปโภคบริเวณที่มีต้นไม้อยู่เดิม โดยให้เว้นระยะให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้สำนักการโยธารับทราบและถือปฏิบัติ หากมีความจำเป็นต้องเทคอนกรีตบริเวณโคนต้น ควรเลือกชนิดคอนกรีตที่มีรูพรุน อากาศสามารถถ่ายเทได้ 3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสอดส่องดูแลต้นไม้ในที่สาธารณะ หากพบผู้เทปูนทับโคนต้นไม้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม สำนักสิ่งแวดล้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางฯ อย่างเคร่งครัด 
          ด้าน นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการก่อสร้างทางเท้าในบริเวณที่มีต้นไม้ เพื่อไม่ให้กระทบกับรากของต้นไม้โดยตรง สามารถระบายน้ำและอากาศได้ โดยมีรูปแบบการปรับปรุงที่เป็นมาตรฐาน คือ กั้นคอกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณรากต้นไม้ ความกว้างประมาณ 1.2 - 1.6 เมตร หรือไม่น้อยกว่าความกว้างของรากต้นไม้ ในกรณีที่รากต้นไม้ไม่ดันขึ้นมาเหนือพื้นดิน จะวางบล็อคปูหญ้า (turf stone) หรือแผ่นคอนกรีตคลุมดินภายในคอกต้นไม้ซึ่งวัสดุดังกล่าวรากต้นไม้สามารถหายใจและรดน้ำต้นไม้ได้ สำหรับในขั้นตอนการรื้อเพื่อปรับปรุงทางเท้า จะระมัดระวังการกระทบกระเทือนต่อรากต้นไม้ให้น้อยที่สุด และหากตรวจพบรากต้นไม้ยึดเกาะอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงจะค้ำยันเพื่อป้องกันต้นไม้ล้ม ขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปรับปรุงและก่อสร้างทางเท้าของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพตามรูปแบบที่กำหนดไว้ 
          ด้าน นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวว่า งานปรับปรุงซอยพหลโยธิน 7 และซอยอารีย์ 1 ดำเนินการปรับปรุงโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้สั่งการให้ผู้ควบคุมงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำชับให้ผู้รับจ้างที่รับเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยอารีย์ 1 ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าในบริเวณที่มีต้นไม้ โดยไม่ให้ปูนทรายไปกลบทับรากของต้นไม้หรือส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ทั้งนี้ บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขรื้อถอนปูนทรายที่เทปิดรากและโคนต้นไม้ออกเรียบร้อยแล้ว