ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.จัดระเบียบทางเท้าถนนสุขุมวิท พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

          นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชน ระบุทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่อโศก - นานา มีทั้งกองขยะและผู้รับเหมานำอุปกรณ์ซ่อมแซมทางเท้าจำพวกอิฐบล็อก วางกีดขวางทางเท้า รวมถึงพบปัญหาผู้ค้าต่างด้าวลักลอบค้าขายและการค้าประเวณีตลอดแนวถนนว่า สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท โดยห้ามตั้งวางสิ่งของจำหน่ายบนทางเท้าตลอดแนวถนนสุขุมวิท ซอย 1 - 81 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ หากพบขยะที่ยังไม่ได้จัดเก็บ จะแจ้งให้สำนักงานเขตฯ ทราบและดำเนินการจัดเก็บ ขณะเดียวกันหากพบการตั้งวางวัสดุอุปกรณ์กีดขวางบนทางเท้า จะประสานผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข นอกจากนั้น ได้ดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตวัฒนา ไปแล้วทั้งหมด 34 จุด โดยมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ประกอบด้วย 1) การจัดสถานที่รองรับผู้ค้าไว้ 4 จุด เช่น ตลาดมารวย ถนนอโศก อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ซอยทองหล่อ ตลาดอ่อนนุช ถนนอ่อนนุช 2) การเข้าไปจำหน่ายในจุดที่ทางการจัดไว้ให้และบางส่วนได้ไปเช่าพื้นที่เอกชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ซอยสุขุมวิท 3/1 ซอยสุขุมวิท 7/1 และ 3) ประชาสัมพันธ์แจ้งพื้นที่ตลาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว กทม. และปริมณฑลให้ผู้ค้าทราบ หากประสงค์จะเข้าไปทำการค้า จะประสานเจ้าของพื้นที่ให้ลดหย่อนค่าเช่าแผงค้าหรือยกเว้นค่าเช่าล่วงหน้า เป็นต้น
          ด้าน นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำนักงานเขตวัฒนาได้ตั้งกลุ่มไลน์ "เฝ้าระวังเขตวัฒนา" ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดแนวถนนสุขุมวิท รวมกว่า 200 ราย หากได้รับแจ้งว่าพบสิ่งผิดกฎหมาย สำนักงานเขตฯ จะเข้าดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าตลอดแนวถนนสุขุมวิท (1 - 81) พร้อมติดตั้งเสาเหล็กเพื่อป้องกันการนำรถขึ้นมาบนทางเท้า นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือประชาชน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารในแนวถนนสุขุมวิทให้จัดเก็บขยะมูลฝอย ใส่ถุงที่ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำมาตั้งวางบริเวณหน้าอาคารและจุด "ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา" ระหว่างเวลา 18.00 - 03.00 น. ของทุกวัน รวมถึงกำหนดจุดเว้าหน้าอาคารในแนวถนนสุขุมวิทให้เป็นจุดพักขยะ จำนวน 17 จุด โดยสำนักงานเขตฯ จะดำเนินการจัดเก็บขยะให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 05.30 น. สำหรับบริเวณตั้งแต่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ย้อนมาทางต้นสุขุมวิทตลอดแนว ที่มีข้อสังเกตว่าเป็นแหล่งค้าประเวณี สำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว