ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สร้างช่างประจำชุมชน ” 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า “

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการ " 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" เพื่อสร้างช่างไฟฟ้าประจำชุมชน โดยรับสมัครผู้สนใจในจังหวัดจันทบุรี ตำบลละ 1 คน รวมจำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 กฟภ.จันทบุรี สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมพร้อมมอบเครื่องมือประจำตัวช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม ได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ หนูกระโทก ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม