ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ตรวจเยี่ยมหอพัก เพื่อประเมินคณะภาพ ตามโครงการ “หอพักติดดาว”

          คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมหอพักบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เพื่อประเมินคุณภาพหอพักตามโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 11 โดยมี พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอพักบริเวณซอยรามคำแหง 33
          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการหอพักติดดาว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักโดยรอมมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและผู้พักอาศัยในหอพัก เพื่อให้นักศึกษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความสุข และเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการหอพักติดดาวมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 11 โดยร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานหอพักตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการภาคประชาชนกำหนดไว้ 5 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพัก ด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ด้านการให้บริการและการจัดการหอพัก และด้านการต่อต้านสิ่งเสพติด
          "น่ายินดีที่โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และได้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักไปพัฒนาปรับปรุงหอพักของตน ทำให้หอพักมีการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัย ดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และใส่ใจนักศึกษาและผู้พักอาศัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติดในชุมชนด้วย
          ด้าน พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก กล่าวว่า พื้นที่บริเวณหัวหมาก เขตบางกะปิ มีประชากรจำนวนมากทั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านและประชากรแฝงเข้าพักอาศัยตามหอพักต่างๆ ทำให้มีปัญหาทั้งในเรื่องของสิ่งเสพติด อาชญากรรม และที่พบบ่อยที่สุดคือการขโมยรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดที่หอพัก ดังนั้นหากผู้ประกอบการหอพักให้ความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลก็จะช่วยให้ปัญหานี้ลดลงได้ ขณะนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก มีการจัดทำระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางโชเซียลมีเดีย หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักและคนในชุมชนหากพบเห็นหรือมีเบาะแสต่างๆ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามช่องทางต่างๆ
          "โครงการหอพักติดดาว ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ เพราะช่วยพัฒนาหอพักและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันหอพักต่างๆ ได้มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดและใช้ระบบคีย์การ์ด ทำให้ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ไปได้มาก ทางสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป"