ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: Thailand MICE Forum 2019

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand MICE Forum 2019 (TMF 2019) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยยุทธศาสตร์ไมซ์" (Thailand's Opportunity: Asia's Top MICE Destination) โดยมี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ และ นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ ทีเส็บ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องคริสตัลฮอลล์เอ และบี โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ