ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“เมืองไหโข่ว” ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเลแห่งแรก

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เขตพื้นที่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเลแห่งแรกของเมืองไหโข่วในชื่อ Shichuanglian Innovation Factory หรือ "โรงงาน" ได้ประกาศลงหลักปักฐานอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ ประจำเขตไฮเทคแห่งชาติเมืองไหโข่ว โดยมีสำนักงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเมืองไหโข่วมอบใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ

          โรงงานแห่งนี้ดึงดูดการลงทุนถึง 300 ล้านหยวน และมีพื้นที่ใช้สอย 50,000 ตารางเมตร ในปัจจุบัน มีภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ 4 ภาคส่วน ได้แก่ เขตพื้นที่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทางทะเล เขตความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เขตนวัตกรรมนอกชายฝั่ง และพื้นที่สำนักงานโซนไฮ-เทค

          ในระหว่างพิธีทำสัญญา บริษัทด้านอุตสาหกรรมทางทะเล 7 แห่ง ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่อลงหลักปักฐานที่เขตรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเลแห่งนี้

          ในฐานะที่เป็นเขตรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเลแห่งแรกของเมืองไหโข่ว โรงงานแห่งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจทางทะเล และบ่มเพาะการพัฒนาครั้งใหม่ ขณะนี้ โรงงานได้ลงนามสัญญากับองค์กร 19 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และก่อสร้างพื้นที่สำนักงานในอุดมคติ สำหรับองค์กรอุตสาหกรรมทางทะเล ด้วยการมอบการสนับสนุนที่ครอบคลุม

          โรงงานแห่งนี้ยังมีศูนย์บริการด้านความช่วยเหลือหลายแห่ง เช่น ศูนย์บริการบุคลากรมากความสามารถระดับนานาชาติ ศูนย์ด้านความร่วมมือทางอุตสาหกรรม ศูนย์การประชุมร่วม และอพาร์ทเมนท์ Haifang Zhiguan International Talent ที่ช่วยเสริมกำลังแก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ ทั้งในแง่ของทุน บุคลากรมากความสามารถ และทรัพยากรอุตสาหกรรม

          ที่มา: Haikou Natural Resources and Planning Bureau

          AsiaNet 80288