ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Drive Award 2019 สาขาอุตสาหกรรม (Industrials) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ

          นายริชาร์ด โจนส์ (ขวา) รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ "Drive Award 2019" สาขาอุตสาหกรรม (Industrials) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (กลาง)คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผู้รับรางวัลจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น บริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ให้ความสำคัญในการดูแลใส่ใจและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป