ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อาชีวพิษณุโลก ร่วมมือร่วมใจตั้งโรงครัวทำข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัย

          สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว 5 อำเภอ ได้แต่ อ.เนินมะปราง อ.วังทอง อ.บางกระทุ่ม อ.วังทอง และ อ.นครไทย โดยเฉพาะ อ.วังทอง มวลน้ำที่ไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากเข้าสู่ลำน้ำเข็ก ทำให้แม่น้ำวังทองท่วมสูงและเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมในหลายตำบลของอำเภอวังทอง ทั้ง ต.ไชยนาม ต.วังทอง ต.วังนกแอ่น ต.ดินทอง ประชาชนต้องอพยพออกมาจากบ้านเรือน ทำให้ไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานได้
          โดยในบ่ายวันนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันตั้งโรงครัว ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ระดมกำลังร่วมใจกันจัดทำข้าวกล่องที่สามารถรับประทานได้ทันที อาทิ ..ข้าวหมูยอ ข้าวไก่ทอดกระเทียม...เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และผู้ปฎิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลก 
          ทั้งนี้หากผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาค สมทบทุน วัตถุดิบในการประกอบอาหาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นางประไพสาร สุชาติธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 0649959365 หรือ นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 00957899523