ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ชูนโยบาย ‘ปาท่องโก๋’

          ก.เกษตรฯ ชูนโยบาย 'ปาท่องโก๋' ทำงานร่วม ก.พาณิชย์ พร้อมนำฑูตเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางพารา
          นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกิจกรรม "พาณิชย์สัญจร" ณ จังหวัดสงขลา พร้อมนำคณะฑูตเกษตร ได้แก่ นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชฑูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโรม นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชฑูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว นายอดิศร จันทรประภาเลิศ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงแคนเบอร์รา นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงมอสโก นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครกว่างโจว และนางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครลอสแอนเจลิส ร่วมติดตามการดำเนินงาน 
          จากนั้นได้นำคณะฑูตเกษตรเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด โดยมีการเยี่ยมชมสวนยางมาตรฐาน GAP และเยี่ยมชมระบบการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP พร้อมพบปะเกษตรชาวสวนยาง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด และเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมฉลุง (Rubber City) มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ทั้งคุณภาพของยางและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
          "กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ มุ่งสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง พร้อมให้ความสำคัญกับเกษตรกรและระบบสหกรณ์ จะเข้ามาวางโครงสร้างระบบใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น" นายอลงกรณ์ กล่าว