ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานเสริมทักษะอาชีพทหารเรือ

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (คพท.) จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ รุ่นที่ 3/62 จำนวน 20 คน สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.อ.สมนึก เปรมปราโมทย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการและคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี