ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นซ่อมรถสามล้อของผู้พิการ

          นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์และนักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ซ่อมรถสามล้อของผู้พิการ "ภายใต้โครงการคืนความสุขให้แก่ชุมชน" ที่นำรถสามล้อมาซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก