ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชฑูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโรม นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชฑูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว นายอดิศร จันทรประภาเลิศ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงแคนเบอร์รา นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงมอสโก นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครกว่างโจว และนางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครลอสแอนเจลิส ร่วมคณะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชม Logistics การจัดส่งมังคุดและลองกอง (ติดตามผลจากการลงนาม MOU กับไปรษณีย์และสายการบิน) และร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการกล่องบรรจุผลไม้ การขอขึ้นเครื่อง ณ สนามบินหาดใหญ่