ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รมช.เกษตรเยี่ยมพื้นที่คทช.ระบำ

          นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้แนวทางการรวมกลุ่มชาวบ้าน ตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร