ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DPU จัดงาน Franchise Bootcamp to Global ต่อยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

          คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Franchise Bootcamp to Global เพื่อต่อยอดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ทั้งยังได้แนวคิดการด้านกฎหมายเพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจด้านแฟรนไชส์ อาทิ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับธุรกิจชั้นนำในและต่างประเทศ คุณพีระวัฒน์ อุรพิพัฒนพงศ์ เจ้าของกิจการรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์ เจ้าของ Fanpage SMEDIY สุดยอดกูรูด้านการสร้างแบรนด์ด้วย Storytelling และ คุณรสสุคนธ์ คูสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท White Fabbit Management ผู้เชี่ยวชาญด้าน People Development และ Skill Future คุณนภสร ศิริภักดี ผู้บริหารโรงแรมและผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนธุรกิจโรงแรมและงานบริการ และคุณยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหารศูนย์ TSTC ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน และ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาแฟรนไชส์
          โดยงานดังกล่าวได้มีการจัด workshop รอบแรกเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนรอบที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจะมีการจัด Business Showcase และ Pitching Day ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ adlaw.dpu@gmail.com โทร.02-954-7300 ต่อ 891,812 หรือ 308