ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สจล. เผย 6 สุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย คว้าถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ ในงาน “ประกวดนวัตกรรมนาโนฯ” ครั้งที่ 10 หนุนยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

          เยาวชน รร. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย มาวิน ซิว 3 รางวัลใหญ่ "วิกผมเทียมจากเส้นใยธรรมชาติ – สารสกัดธรรมชาติแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดด – นวัตกรรมเพิ่มเฉดสีปีกแมลงทับเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับไทย"
          กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2562 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เผย 6 สุดยอดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีฝีมือคนไทย คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานประกวด "นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10" เวทีแห่งเกียรติยศที่พร้อมชาเลนจ์ไอเดียเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในยุคดิสรัปชัน ประกอบด้วย "วัสดุก่อสร้างจากโฟมรีไซเคิล" ดัดแปลงปัญหาสู่นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม "วิกผมเทียมจากเส้นใยธรรมชาติ" วิกผมคุณภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำถึง 10 เท่า "สารสกัดธรรมชาติแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดด" หนุนซับน้ำตาชาวนาไทย "แม่เหล็กอัจฉริยะ" ดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำเสีย "นวัตกรรมเพิ่มเฉดสีปีกแมลงทับเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับไทย" อีกขั้นของการยกระดับงานคราฟต์ไทย และ "ผงนาโนอัจฉริยะพิชิตลายนิ้วมือแฝง" ยอดนักสืบจิ๋วช่วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จากผลงานร่วมประกวดกว่า 150 ผลงาน ทั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำศักยภาพของเยาวชนไทย ที่พร้อมก้าวสู่การเป็น "ดิสรัปเตอร์" ผสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และนาโนเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม 
          สำหรับงานประกวดดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ www.facebook.com/kmitlofficial และ www.kmitl.ac.th 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภู ศรีสืบสาย คณบดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เดินหน้าจัดงานประกวด "นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10" เวทีแห่งเกียรติยศที่พร้อมท้าทายไอเดียความคิดของเยาวชน และคนรุ่นใหม่ ในยุคดิสรัปชัน (Disruption) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นวัตกรจิ๋วและคนรุ่นใหม่ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และนาโนเทคโนโลยี สู่การตกตะกอนทางความคิด และก่อร่างสร้างนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคม ตลอดจนมองเห็นโอกาสของการต่อยอดงานวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบตั้งต้นทางความคิด และ วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ ได้อย่างมีศักยภาพ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภู กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2562 นี้ มีนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีฝีมือเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนกว่า 150 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ "ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท รางวัล ครอบคลุม 6 หมวดนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          ประเภทรางวัลระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวดนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
          - นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คือ "วัสดุก่อสร้างจากโฟมรีไซเคิล" ดัดแปลงปัญหาสู่นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
          - นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ คือ "วิกผมเทียมจากเส้นใยธรรมชาติ" วิกผมคุณภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำถึง 10 เท่า จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
          - นวัตกรรมส่งเสริมด้านการเกษตร "สารสกัดธรรมชาติแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดด" หนุนซับน้ำตาชาวนาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
          - นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แม่เหล็กอัจฉริยะดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำเสีย จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
          - นวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "นวัตกรรมเพิ่มเฉดสีปีกแมลงทับเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับไทย" อีกขั้นของการยกระดับงานคราฟต์ไทย จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
          ประเภทรางวัลระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
          - นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี คือ "ผงนาโนอัจฉริยะพิชิตลายนิ้วมือแฝง" ยอดนักสืบจิ๋วช่วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน นวัตกรรมผงฝุ่นสี – เรืองแสง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่ช่วยตรวจหาลายนิ้วมือได้ทุกสภาพพื้นผิว พร้อมหนุนภาครัฐลดนำเข้าสารเคมี จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
          อย่างไรก็ดี กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของเยาวชนไทย ที่สามารถบูรณาการสิ่งต่างๆ สู่การรังสรรค์นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต-สังคมไทย และพร้อมก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน "ดิสรัปเตอร์" (Disruptor) ที่มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับความท้าทายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของทักษะความรู้และความสามารถที่ได้รับการหล่อหลอมจากสถาบัน อันสอดคล้องกับนโยบายของ สจล. ที่ตั้งเป้าพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ ควบคู่กับการหล่อหลอมจิตวิญญาณแห่ง สจล. "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" เพื่อป้อนบุคลากรคุณภาพให้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่สามารถผลิตองค์ความรู้หรือนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมประเทศไทยเสมอมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภู กล่าวสรุป 
          ทั้งนี้ งานประกวด "นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10" จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. เว็บไซต์ www.facebook.com/kmitlofficial, www.kmitl.ac.th และโทรศัพท์ 02-329-8111