ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ชนะเลิศบัญชีระดับประเทศ

          ทีม The Ranger นักศึกษาโครงการปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 "Thailand Accounting Case Competition 2019" โดยมี ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้
          รายชื่อทีม " The Ranger "
          1. นางสาวนันทิชา จิรัฐพิกาลพงศ์
          2. นางสาวมณิภา มหัทธนากร
          3. นางสาวสนิตา วิภาสดำรงกุล
          4. นางสาวณิชากร สยามิภักดิ์