ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงพื้นผิวจราจรในกรุงเทพฯ สม่ำเสมอ

          นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม.กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิจารณ์ กทม. เร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมถนนพระราม 4 ขาเข้า บริเวณหน้าที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย ที่ชำรุดทรุดตัวเป็นโพรง โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกต ระบุการซ่อมแซมดังกล่าวน่าจะใช้งานได้ไม่นานก็อาจทรุดตัวอีกว่า ถนนของ กทม. ทุกเส้นก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางของ กทม. และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม จึงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐาน ขณะที่เหตุการณ์ถนนทรุดตัวในกรุงเทพฯ เกิดจากการรั่วไหลของวัสดุใต้ผิวจราจร เช่นเดียวกับถนนพระราม 4 บริเวณหน้าที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย ที่ตรวจสอบพบสาเหตุมาจากท่อระบายน้ำมีสภาพเก่าและชำรุด ทำให้วัสดุรองพื้นทางและพื้นทางใต้พื้นผิวจราจรรั่วไหล จึงเกิดโพรงใต้ผิวจราจร ซึ่งสำนักการโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซม โดยใช้วิธีบดอัดและใช้แผ่นเสถียรภาพคันทาง (geotextile) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของดิน ดังนั้น ถนนที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจรแล้วเสร็จ จึงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของพื้นผิวจราจรในกรุงเทพฯ ด้วยการตรวจสอบถนนทุกเส้นทาง เพื่อบำรุงรักษาตามวงรอบทุก 15 วัน หากพบการชำรุดเป็นหลุมบ่อ จะจัดหน่วยซ่อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันที ส่วนในถนนสายเก่าหรือถนนที่มีข้อสงสัยอาจมีโพรงใต้พื้นผิวจราจร จะใช้เครื่องมือจีพีอาร์สแกนสำรวจหาสิ่งผิดปกติหรือโพรงใต้พื้นผิวถนนดังกล่าว หากพบโพรงใต้พื้นผิวจะเข้าดำเนินการจัดซ่อมทันที