ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รพ.ธนบุรี2 จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

          โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จัดกิจกรรมอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วาสนา จิติมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้หัวข้อ "การดูแลสุขภาพมารดา และพัฒนาการทารกในครรภ์" เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์
ต่อด้วยหัวข้อ "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่" เสริมสร้างความรู้การออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์และเทคนิคการหายใจระหว่างคลอด และการดูแลตามช่วงวัยเด็ก 0-3 ปี โดย คุณสุทธิสา อาภรณ์รัตน์ นักจิตวิทยาและนักกระตุ้นพัฒนาการ
          รวมถึงกิจกรรม Workshop อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์" โดย ครัวหอมนิลแนะนำเคล็ดลับดีๆ วิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง และยังพาเยี่ยมชมห้องคลอด พร้อมรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย ณ อาคาร 2 ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลธนบุรี 2 เมื่อเร็วๆ นี้