ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TPOLY เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมวิชาการ ซึ่งจัดโดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ประจำปี 2562 พร้อมพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน TPOLY) โดยมีคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนรับพระราชทานโล่ ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทร่วมออกบูธนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 โดยงานประชุมวิชาการจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจในหัวข้อแนวทางการรักษา และวิทยาการทางการแพทย์ ทั้งนี้บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน TPOLY) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ และได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพให้ก่อสร้างอาคารเสมอมา