ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: GPSC รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

          นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรที่มีผลงานในการดำเนินงานที่เด่นชัดทางด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ดี จาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฯ ภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" (Play your part and share the road) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร