ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ประภาวดี ตั้งคุณาพันธุ์ และ คุณายุทธ เดชอุดม ร่วมงานด้วย ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

          บุคคลในภาพ (จากซ้าย) 
          1. รีนาว เดชอุดม
          2. คุณายุทธ เดชอุดม ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
          3. สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
          4. มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
          5. ประภาวดี ตั้งคุณาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖ ลุมพินี 
          6. กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้อำนวยการแผนกห้องพักและบริการส่วนหน้า โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์
          7. ภัทรานิษฐ์ เชียงเหงียม