ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: หารือประเด็นความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยและไต้หวัน

          ความร่วมมือด้านเกษตร: นายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ ดร.ถง เจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เข้าพบ ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยและไต้หวัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคนิคการพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตร ทั้งนี้ ฝ่ายไต้หวันยินดีสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาทิ ระบบเกษตรแบบอัจฉริยะระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมยินดีให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินการทดลองเพาะปลูก อีกทั้ง ต้องเน้นตลาดนำการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจนและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง