ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ให้ทาน ประจำปี 2562

          เทศกาลประจำปี : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี ปิดทองไหว้พระสมเด็จพระพุทธโคดม ประเพณีทิ้งกระจาด ให้ทาน ประจำปี 2562 ณ วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562 โดยมี พระเทพปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม พร้อมกันนี้ มีชาวบ้านและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมในงานจำนวนกว่า 10,000 คน