ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง กทม.เร่งแก้ไขปัญหาจากการปรับปรุงทางเท้าถนนอังรีดูนังต์

          นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม.กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพทางเท้าและผิวจราจรบริเวณป้าย รถโดยสารประจำทางหน้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ภายหลังการปรับปรุงทางเท้าที่ยังมีสภาพไม่เรียบร้อยรวมทั้งทางเท้าและผิวจราจรสูงขึ้น ทำให้ที่นั่งในป้ายรถโดยสารประจำทางเกือบจะติดพื้นว่า การปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่จะมีการประสานกันระหว่างสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ สำหรับกรณีดังกล่าว เมื่อสำนักงานเขตปทุมวันทราบเรื่องร้องเรียนจึงได้ประสานกับสำนักการจราจรและขนส่งร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประสานผู้เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการยกที่นั่งบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางขึ้นให้ได้ตามมาตรฐานภายในสัปดาห์นี้