ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานเดิน-วิ่ง รายได้สมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

          1st Pokemon Go Virtual Walk&Run 2019
          ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยเริ่มจากการ เดิน-วิ่ง ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ สะสมระยะทางภายในระยะเวลา 2 เดือน จนบรรลุเป้าหมายตามที่สัญญา
          เป้าหมาย : ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยเริ่มจากการ เดิน-วิ่ง ที่ไหน และเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี
          กลุ่มเป้าหมาย :ประชาชนทั่วไป
          ทุกๆการสมัครจะนำเงิน 100 บาท สมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประเภท VIP รายละ 500 บาท
          วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ
          ประเภทรับสมัคร (เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง ภายใน 2 เดือน)
          1. สะสมระยะทาง 50 กม. ค่าสมัคร 450 บาท ได้รับเสื้อ+เหรียญ
          2. สะสมระยะทาง 100 กม. ค่าสมัคร 450 บาท ได้รับเสื้อ+เหรียญ
          3. สะสมระยะทาง 200 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อ+เหรียญ+ตุ๊กตา
          4. สะสมระยะทาง 30 กม.(VIP) ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้รับเสื้อ+เหรียญ+ตุ๊กตา
          5. สะสมระยะทาง 20 กม. ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับเสื้อ
          เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 สค. ถึง15 ก.ย. 62
          รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/175489932999520/posts/494594967755680?s=100000252567736&sfns=mo