ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สามองค์กรผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้ภาษาเขมร รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจชายแดน

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษากัมพูชาสำหรับแรงงานและผู้ประกอบกิจการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดจันทบุรี หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนาน ๖๐ คน