ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผลรอบตัดสิน DigiFam Awards กระตุ้นความตระหนักรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัลให้คนไทยได้ประสบความสำเร็จเกินคาด

          ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศผล DigiFam Awards รอบตัดสิน และมอบถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่ทีมที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
          ผลงานยอดเยี่ยมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม SJ Production เรื่อง สมอง 8.0 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า คือ ทีม Alone และ ระดับประชาชนทั่วไป ทีม บ้านเกล้าใจ เรื่อง crazy ส่วนทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม Banrai Studio 03 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทีม HP media และ ระดับประชาชนทั่วไป
ทีม Nongnine 01
          พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังมอบรางวัลพิเศษ Popular Vote แก่ผลงานที่มียอดไลก์ วิวและแชร์สูงสุด ซึ่งประเภทคลิปวิดีโอได้แก่ทีม PK Rainam จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และประเภทอินโฟกราฟิก ได้แก่ทีม ChongkhoGraphic 2 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
          ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรมว่า "การประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากคนไทยดีเกินคาด และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเสพและใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธี ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล อันจะนำไปสู่การลดภัยอันตรายที่เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย"
          ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไป อาทิ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยตั้งเป้าให้คนไทยตื่นตัวและรับรู้เรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม