ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และ ISO 19011

          นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และหลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 19011" โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์รังสรรค์ นิมิตรสวรรค์ และ อาจารย์ศศิวิมล สูงสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) หน่วยงานบริการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานสากลของ วว. ได้จัดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 ส.ค. 62 ณ ห้องรัชดา 2-3 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ